Článek ze serveru www.SOFTreport.cz08.08.2002
Obezdívka rohové (obloukové) vany (ArCon+ 5 a vyšší)Ing. Vladislav Pavlík

 
Potřebujete-li vytvořit obezdívku rohové (obloukové) vany, použijte tento způsob:

1. Vytvořte koupelnu a umístěte rohovou vanu.
2. Vyberte funkci Konstrukce podesty (v konstrukčním režimu) a umístěte čtvercovou „podestu“ na vanu (obr.1 a 2)
3. V zobrazeném dialogovém okně Podesta vyberte zákožku Obrys. Vyberte čtvercovou podestu a vymažte ji (obr.3). Teď vidíte vanu.
4. Použijte pomocné čáry a oblouky (obr.4) (např. Pomocný segment kružnice nebo Volná pomocná úsečka) pro vytvoření pomocné konstrukce obezdívky a obtáhněte nástrojem Dotažení k pomocné čáře (obr.5). Bližší popis pro vytvoření obrysu najdete v manuálu na straně 61. Při vytváření pomocných konstrukcí můžete využít umístění počátečního bodu (obr.4). Protože zde využíváte obloukové pomocné konstrukce podívejte se také na Tip: Tipy pro práci s funkcí Konstrukce desky.
5. V záložce Obecně nastavte výšku obezdívky, případně výšku nad podlahou (obr.6). Vytvořenou obezdívku můžete uložit do katalogu stiskem tlačítka Do katalogu.
6. Na takto vytvořenou obezdívku můžete aplikovat Textury, nebo Načtené textury z katalogu objektů a textur.
7. Výsledný návrh můžete vidět na obr.7.

V ukázce jsou použité obklady a dlažby společnosti Lasselsberger a.s. 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk