Článek ze serveru www.SOFTreport.cz15.03.2001
Chyba při tisku "...index pennumer nicht gefunden..."Ing. Petr Mayer

 
Příčiny této chyby při tisku ze SPIRITu jsou v tom, že se SPIRIT snaží tisknout výkres, ve kterém jsou přiřazena pera z databáze tiskových per (jejich čísla) jednotlivým barvám, přičemž tato pera v databázi neexistují. Důvodů může být několik. Například uživatel v minulosti přiřadil ve výkrese nějaké barvě pero číslo 244 a později v databázi per toto pero pod číslem 244 vymazal. Nebo si uživatel upravil výchozí databáze per (soubory /st9/spirit/init/defstift.dbf a farbstift.dbf), vytvořil si v nich nová pera a přiřadil je ve výkrese, nicméně později SPIRIT přeinstaloval a změnil tak obsah databází s pery. Posledním důvodem může být, že SPIRIT ztratil propojení na správnou databázy s pery, které mohou být různé a každému výkresu může být přiřazena jiná perová databáze.

Řešení je snadné. V adresáři st/spirit/init pro jistotu vymažte všechny indexové soubory (*.mdx). Obnovte propojení výkresu na správnou perovou databázi (FUNKCE / S5 Ploter / S5 DefPera / S9 definice / F5 NačtiPer, zde vybrat databázi). A nakonec zkontrolujte přiřazení per každé barvě výkresu (FUNKCE / S5 Ploter / S5 DefPera / vybrat každou barvu a potvrdit příslušný řádek v okně databáze).
 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk