Článek ze serveru www.SOFTreport.cz30.04.1999
Soutěž středních škol - Projektování se SPIRITem (4. ročník) Zuzana Randulová

 
Dne 16. dubna se konal již čtvrtý ročník soutěže SPŠ stavebních a integrovaných škol ve zpracování projektové dokumentace CAAD systémem SPIRIT. Tento ročník připravila společnost SOFTconsult ve spolupráci se SPŠ stavební Havlíčkův Brod. Úkolem soutěžících studentů bylo za 4 hodiny vytvořit kompletní projektovou dokumentaci (půdorysy, řezy, pohledy), prostorový model a výkazy výměr na rodinný dům. Komise hodnotila nejen klasické postupy, ale především nápaditost při uplatňování netradičních řešení. Celostátního kola se zúčastnilo sedm středních škol, SPIRIT je vyučován na 25-ti školách. Znalosti soutěžících studentů dokázaly, že jejich příprava v rámci výuky SPIRITu je na vysoké úrovni. Je třeba poděkovat všem vyučujícím, kteří svým studentům věnují svůj čas mnohdy nad rámec svých povinností.
V letošním ročníku zvítězila pořádající SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě, za kterou soutěžil Stanislav Bárta. Tohoto studenta pro soutěž připravil vyučující Ing. Jan Hovorka.
Druhé místo vybojoval student Martin Dokutil, kterého pro soutěž připravil Ing. Alois Holčapek ze SPŠS Třebíč. Cenu za třetí místo obdržel student Zdeněk Marek, který zastupoval soutěžící VOŠ a SPŠS z Náchoda. Tady patří poděkování Ing. Aleši Bílému.
Vítězní studenti získali pro školu školní verze software SPIRIT a pro sebe studentské verze, jako další cenu obdrželi software ArCon+ pro vizuální architekturu. Všichni ostatní soutěžící obdrželi klasický ArCon.
Ceny do soutěže v hodnotě 234.000,- Kč věnovala pořádající společnost SOFTconsult. Vyhodnocení provedla komise ve složení: Ing. Petr Randula, Ing. Bořivoj Kňourek, Ing. Petr Řezníček, Ing. Arch. Jan Baxa.
Na závěr je třeba poděkovat pořádající škole v Havlíčkově Brodě, která připravila velmi dobré podmínky pro soutěžící. Pro odborný doprovod pak připravila program na dobu, kdy studenti samostatně pracovali na soutěžním zadání.
Pro příští ročník soutěže
 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk