www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 22.04.2024, 21:03 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Tipy a triky > SPIRIT
 
Tipy a triky
 · SPIRIT
 · ArCon / SimLab
 · PowerProject
 · FM-DATA
 · AEC-DATA
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru

Program support:
Pomocí programu Support se připojíme na váš počítač a vyřešíme on-line vaše problémy. Po spuštění programu zašlete ID které program vypíše na e-mail support@softconsult.com
Program support:
Pomocí programu Support se poipojíme na váš poeítae a vyoeším on-line vaše problémy. Po spuštiní programu zašlete ID které program vypíše na e-mail support@softconsult.com
07.02.2005Ing. Vladislav Pavlík
SPIRIT 11 – práce s výplněmi a rastrovými obrázky verze pro tisk
 
Ve SPIRITu 11 nyní budete pracovat s rastrovými obrázky a výplněmi zcela novým způsobem, přičemž počet vložených obrázků do výkresu není nijak omezen.

V praxi se často setkáte s tím, že potřebujete zakreslit situaci navrhovaného objektu, resp. jeho umístění na stavební pozemek. Obvykle máte k dispozici kopii katastrální mapy, kterou můžete bez překreslování přímo naskenovat a použít ve SPIRITu. Následně navrhovaný objekt pouze zakreslíte do mapy.

Postup pro vložení a kalibraci bitmapy

1. Nejprve vložte do výkresu mapu. Z roletového menu Vložit vyberte volbu Bitmapu... Vyberte soubor s katastrální mapou a zadáním 2 bodů vložte mapu do výkresu. Pokud bude aktivní volba Pevný Rozměr, poměr stran bude zachován.

U vložené mapy je potřeba provést kalibraci a protože pracujete v měřítku 1:1, mapu také budete kalibrovat na toto měřítko. Pro tento krok stačí znát vzdálenost 2 libovolných bodů na mapě.

2. Z roletového menu Úpravy vyberte Zvětšit a zadejte střed zvětšení, přibližně uprostřed mapy. Dále vyberte volbu Faktor Zvětšní a Kalibr Vzdál a zadejte 2 body, jejichž vzdálenost znáte. Do příkazového řádku zadejte skutečnou vzdálenost zadaných bodů. Nakonec, pomocí výběrových kritérií, vyberte element pro zvětšení (bitmapu).

Mapa je korektně kalibrována a nyní můžete dokreslit navrhovaný objekt.


Aby mapa zůstala na pozadí, uložte ji do jiné fólie než dokreslený objekt. Fólie s mapou musí být však vykreslena nejdříve. To provedete nastavením pořadí překreslování fólií (menu Display – Pořadí Fólií) a nebo změnou pořadí fólií, pomocí funkce Správa Fólií.

Další možností, při použití barevných výplní nebo obrázků, je použití průhlednosti. Chcete-li definovat barevnou výplň s průhledností, vyberte z roletového menu Kreslit volbu Výplň a dále z menu volbu Průhlednost. Zadejte hodnotu průhlednosti a také zadejte barevnou výplň. Pro bitmapu můžete navíc vybrat barvu, kterou chcete odstranit. Toto lze využít u bitmap stromů, lidí apod. Chcete-li odstranit barvu z bitmapy, použijte raději soubor BMP než JPG.

Obrázek znázorňuje zakreslený situační plán objektu do mapy. 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2024 Všechna práva vyhrazena.